Metal Sanayi Sektörü ERP ÇözümleriSEKTÖREL ÇÖZÜMLER

caniasERP, metal ve sac işleme sektörüne ait tüm süreçleri etkin bir şekilde yönetmek için güçlü araçlar sunmaktadır.

Metal Sanayinin Tüm İhtiyaçlarını Karşılayan ERP Yazılımı

Farklı veri tabanları ve iş modellleri ile tüm işletmelere ERP iş sistemleri sunan caniasERP’nin sektör bağımsız geliştirilmiş modülleri ile işletme kaynaklarınızı ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda uçtan uca yönetebilirsiniz. caniasERP’nin işletme ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren gelişmiş modül yapısının yanı sıra kullanıcıların geliştirme yapabilmesine imkan tanıyan açık kaynak kodlu altyapısı ile kullanıcıların işletmeye özel süreçlerini geliştirebilmelerine imkan sağlayan platformlar sunarak işletmenize başarı getirir.

Metal Sanayi Sektöründe, caniasERP ile İzlenebilecek Başlıca Süreçler

MRP

Malzeme İhtiyaç Planlama

Malzeme İhtiyaç Planlaması – MRP

SAL

Satış Yönetimi

Satış Yönetimi – SAL

PUR

Satın Alma Yönetimi

Satınalma Yönetimi – PUR

WMS

Envanter ve Depo Yönetimi

Depo Yönetimi – WMS

PRD

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi – PRD

BUD

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi – BUD

HCM

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi – HCM

DOC

Doküman Yönetimi

Doküman Yönetimi – DOC

QLT

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi – QLT

COS

Maliyet Merkezleri Muhasebesi

Maliyet Merkezleri Muhasebesi – COS

BOM

Ürün Ağacı Yönetimi

Ürün Ağacı Yönetimi – BOM

BPM

İş Süreçleri Yönetimi

İş Süreçleri Yönetimi – BPM

FIN

Finans Yönetimi

Genel Muhasebe – FIN

MNT

Bakım Yönetimi

Bakım Yönetimi – MNT

Bakım Yönetiminde Kolaylığı Tercih Edin

caniasERP ile Bakım Yönetimi Modülü (MNT), sistem kesintilerinin önlenmesi ve makine kullanım sürelerinin uzatılmasının yanı sıra; bakım çalışmalarının verimli şekilde ger­çekleştirilmesi, iş akışlarının güvenceye alınması sağlanır ve iş güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunulur.

Periyodik Bakım

Periyodik veya düzenli bir bakımda, teknik sistemlerin işlevsel bütünlüğünü korumak amacıyla planlı ve önleyici bakım çalış­maları gerçekleştirilir.

Bakım çalışmalarını düzgün şekilde gerçekleştirmek için güncel olarak kullanılmakta olan sistemlerin ve cihazların ERP siste­minde bakım nesnesi olarak oluşturulmaları gerekir. Bu neden­le her bir bakım nesnesi için bakım yöntemleri tanımlanır ve caniasERP Rotalar ve İş Merkezleri modülünde gerekli çalışma adımları tanımlanır. Ayrıca makine tipi (örn. paketleme üni­tesi) ve periyodik bakım aralığı (örn. haftalık, aylık veya yıllık) caniasERP Temel Veriler modülünde ve sistemin seri numarası ise caniasERP Bakım Yönetimi Modülü (MNT) içine kaydedilir. Bu kayıtlar, her bir seri numarası için sistemde tanımlanan verilere göre bakım planları oluşturulmasını sağlar.

Planlama işlemi kullanıcı tarafından yapilabileceği gibi otoma­tikleştirilmiş olarak düzenli periyotlarlada yapilabilir.

Arıza Durumlarında Onarım

Arıza durumlarından sonraki onarımlarda, bir defa ortaya çı­kan geçici arıza mesajları ve sistemdeki teknik işlevselliği geri getirebilmek için kısa vadeli olarak gerçekleştirilecek onarım çalışmaları kayıt altına alınır.

Beklenmeyen durma hallerinde genellikle ikame sistemlere geçilmesi gerekir; fazla mesai yapılması gerekebilir ve dolayı­sıyla maliyetler de artar. Bu nedenle, periyodik olmayan bu tip bakımlarda şirketin çok hızlı şekilde tepki verebilmesi gerekir.

Örneğin telefonla bir arıza bildirildiğinde bu arızanın sisteme hemen kaydedilmesi gerekir. Oluşturulan arıza mesajından, bu sistemin bakımı ile ilgili (periyodik bakımdaki gibi tanımlana­rak) kayıtlı genel bilgiler temel alınarak bir bakım iş emri oluş­turulur. Emir oluşturulduktan sonra, bakım için ihtiyaç duyulan süre ve yedek parçalara ilişkin bilgi sahibi olunur.

Yedek Parçaların Tedariği

Bir sistem için düşünülebilecek tüm yedek parçalar caniasERP Ürün Ağaçları modülünde kaydedilir. Kullanılan bu bileşenler, onay zamanında caniasERP Stok Yönetimi modülü aracılığıyla otomatik olarak stoktan çıkartılır. Parçaların, kullanılabilir stok­tan manuel olarak çıkartılması da mümkündür.

Bir bakım veya onarım çalışması ile ilgili eksik yedek parçala­rın tedarik edilmeleri gerekir. Bunun için caniasERP Satınalma modülünde, otomatik veya manuel olarak bir satınalma isteği işlemi başlatılır. Sipariş edilen parçalar teslim edildiğinde, bun­lar caniasERP Stok Yönetimi modülünde mal girişi ve dolayısıyla kullanılabilir stok olarak kaydedilir ve gerekli bakım için kulla­nılabilmeleri mümkün olur.

Fason üretim süreci caniasERP üzerinde fason iş emirleri veya fason operasyonlar ile yönetilmektedir. Fason işlem için gönderilecek malzemelerin takibi, fason tedarikçiye malzeme transferi, sevk irsaliyesinin hazırlanması, fason tedarikçiden gelen işlenmiş malzemenin kabulü gibi işlemler caniasERP üzerinde yapılabilmektedir. Hangi fason tedarikçide hangi malzemelerden hangi miktarlarda bulunduğuna dair raporlar alınabilir. Fason operasyon ve tedarikçi bazında birim fiyatlar sisteme tanımlanır ve fatura kontrolleri yapılır. Fason işçilik (hizmet) faturaları, doğrudan fason iş emri operasyonu ile ilişkili şekilde sisteme kaydedilir. Bu sayede fason operasyon maliyetleri detaylı şekilde raporlanabilir. Fason hizmet satışı yapan bir firma da aldığı fason siparişleri ve teslim ettiği malzemeleri caniasERP üzerinde takip edebilir.

Rulo sac malzemelerin dilme operasyonları için dilme iş emirleri hazırlanabilir.
Dilme iş emri oluşturma aşamasında; dilinecek rulo sac malzemenin seçimi, dilme enleri, toplam dilinebilir genişlik, fire payı vb. bilgiler sisteme girilerek en iyi dilme kombinasyonu için hesaplamalar yapılabilir. Dilme operasyonu fason olarak dışarıda yapılıyorsa, dilme fason iş emirleri ile işlemler takip edilir.

Özellikle plaka sac, boru-profil alımında ve stok yönetiminde karşımıza çıkan çift birim ihtiyacı sistem üzerinde takip edilebilir. Malzeme bazında, stok birimi ve satınalma birimleri farklı tanımlanabilir. İrsaliye girişleri ve stok giriş – çıkış hareketleri çift birim ile yapılabilir. Malzeme kartında, birimler arasında dönüşüm oranları (çarpanları) tanımlanabilir.

Ürün, müşteri, ürün grubu, müşteri grubu, satış temsilcisi gibi kriterler bazında satış fiyatları sisteme girilebilir. Satış fiyat listesine ödeme vadesi, ödeme şekli, teslimat şekli, satış koşulları vb. detay bilgiler eklenebilir. Satış temsilcisi bazında iskonto yetkisi tanımlanabilir ve sistem üzerinde fiyat analizleri yapılabilir.

Satınalma sürecinde yer alan satınalma istekleri ve satınalma siparişleri onay mekanizmasına dahil edilebilir. Toplam sipariş tutarına göre onaylama adımları ve onaylanacak kişiler hiyerarşi içinde belirlenebilir. Ayrıca verilen onaylar ve sipariş teslimatları ile ilgili otomatik mail gönderimi yapılır ve departmanlar arası bilgilendirme sağlanır.

Fason üretim süreci caniasERP üzerinde fason iş emirleri veya fason operasyonlar ile yönetilmektedir. Fason işlem için gönderilecek malzemelerin takibi, fason tedarikçiye malzeme transferi, sevk irsaliyesinin hazırlanması, fason tedarikçiden gelen işlenmiş malzemenin kabulü gibi işlemler caniasERP üzerinde yapılabilmektedir. Hangi fason tedarikçide hangi malzemelerden hangi miktarlarda bulunduğuna dair raporlar alınabilir. Fason operasyon ve tedarikçi bazında birim fiyatlar sisteme tanımlanır ve fatura kontrolleri yapılır. Fason işçilik (hizmet) faturaları, doğrudan fason iş emri operasyonu ile ilişkili şekilde sisteme kaydedilir. Bu sayede fason operasyon maliyetleri detaylı şekilde raporlanabilir. Fason hizmet satışı yapan bir firma da aldığı fason siparişleri ve teslim ettiği malzemeleri caniasERP üzerinde takip edebilir.

Malzeme izleme ve kontrol uygulamaları ile işletmeye giren malzemelerin parti numarası ile takibi sağlanabilir. Parti (Lot) numaraları barkodlu olarak etiketler üzerine basılabilir ve bu sayede malzeme izlenebilirlik için alt yapı sağlanmış olur. Malzeme hareketlerinde, iş emri tüketimlerinde ve iade işlemlerinde parti numaraları kullanılarak malzemelerin işletme içindeki her hareketi kayıt altına alınmış olacaktır.

Giriş Kalite Kontrol uygulamaları ile malzemeler teslim alma aşamasında belirlenen kriter ile kontrol edilir. Giriş kalite onayından geçmeyen malzemelerin üretimde kullanılması sistemsel olarak engellenir. Üretim esnasında ortaya çıkan hataları saptamak için operasyonel kalite kontrol işlemleri uygulanır.

Sevkiyat öncesi ürünlere final kalite kontrol işlemi uygulanabilir. Tüm kalite işlemleri, ölçüm değerleri, kritik seviyeler, min-max değerler sistemde kayıt altında tutulur. Bu sayede detaylı bir kalite kontrol raporlama sistemi kurulmuş olacaktır. Teslimat süreleri, teslimat miktarları ve kalite uygunluğu kriterlerini içeren Tedarikçi Değerlendirme uygulamaları kullanılabilir.

Form DoldurunDaha Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun Sizi Arayalım.

sizi arayalım mı?

Tüm sektörlere özel çözümlerimizle tanışmak için alttaki butona tıklayın ve bize ulaşın.

Yaklaşık 30 yıldır işletmelerin kurumsal kaynak planlama ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Sizi de hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz.

Hamdi Aydın
Genel Müdür, Aydın Bilgi İşlem

Birinci Sınıf Kurumsal Desteğe İhtiyacınız mı Var?